Ink Refill - OEM รับทำแบรนด์ ออกแบบฉลากสินค้าฟรี  
   OEM รับทำแบรนด์ ออกแบบฉลากสินค้าฟรี  

รับผลิตน้ำหมึกตามออเดอร์ โดยท่านสามารถเลือกรายการสินค้าน้ำหมึกได้จากหน้า Ink Refill นำมาผลิตเป็นแบรนด์ของท่านเอง โดยทางบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า มีบริการออกแบบฉลากสินค้าฟรี พร้อมทำฉลากให้ตามความต้องการ และมีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกมากมาย

อีกทั้งยังมีบริการรับบรรจุน้ำหมึก ด้วยน้ำหมึกและบรรจุภัณฑ์ของท่าน หรือเลือกบรรจุภัณฑ์จากเรา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมห้องแบ่งบรรจุโดยเฉพาะ สะอาด รวดเร็ว และได้มาตรฐาน

 
<<<Home