Ink Refill - Mate Color ขนาดบรรจุ 100 ซีซี  
   Mate Color ขนาดบรรจุ 100 ซีซี  

Mate Color สินค้าแยกประเภทสำหรับ Canon Epson Hp Lexmark Brother เป็นน้ำหมึกที่นำเข้าจากโรงงานที่ได้มาตราฐานการผลิตขั้นสูงของเกาหลี มีส่วนผสมพิเศษของสาร lubricant เหมาะสำหรับผู้ที่ใชังานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่ทำให้หัวพิมพ์มีอุณภูมิสูง หลีกเลี่ยงปัญหาหัวพิมพ์เสื่อมสภาพได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้กับ เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งระบบ INKTANK และเติมตลับ

  • Canon - Black / Cyan / Magenta / Yellow / Light Cyan / Light Magenta
  • Epson - Black / Cyan / Magenta / Yellow / Light Cyan / Light Magenta
  • Hp - Black / Cyan / Magenta / Yellow / Light Cyan / Light Magenta
  • Lexmark - Black / Cyan / Magenta / Yellow / Light Cyan / Light Magenta
  • Brother - Black / Cyan / Magenta / Yellow / Light Cyan / Light Magenta
  • แถมอุปกรณ์การเติม (เข็ม + สลิ้งค์)

 
<<<Home