คำแนะนำในการเลือกซื้อน้ำหมึก

 

         ปัจจุบัน ทางบริษัทจัดวางแบรนด์น้ำหมึกไว้ 8 แบรนด์สินค้า ซึ่งทางเราไม่มีนโยบายที่จะทำตลาดในแบรนด์สินค้าเหล่านี้ แต่เพื่อให้ DEALER เลือกนำไปทำเป็นแบรนด์ของท่านเองเป็นหลัก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเลือกซื้อโดยแจ้งข้อมูลสินค้าไว้อย่างชัดเจน หรือหากไม่ต้องการทำเป็นแบรนด์ของท่านเอง ก็สามารถสั่งซื้อไปจำหน่ายตามแบรนด์ของเราได้เช่นกัน

         หลักการเลือกซื้อน้ำหมึก จะแบ่งเป็น 2 แบบ

  1. เลือกซื้อตามแบรนด์สินค้า ซึ่งน้ำหมึกแต่ละแบรนด์ จะมีการอัพเกรดเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่อยู่เสมอ โดยจะมีการแจ้งการอัพเกรดผ่านหน้าเวปไซต์ ความแตกต่างของน้ำหมึกแต่ละแบรนด์ จะแตกต่างกันที่เฉดสี ราคา และคุณสมบัติพิเศษของน้ำหมึกเท่านั้น      โดยลูกค้าสามารถพิจารณาสั่งซื้อได้ตามความเหมาะสม จากหลากหลายแบรนด์สินค้า อาทิ JP JET / REFILL INK / MATE COLOR / INKTANK / PREMIUM / PHOTO / PRINT COLOR
  2. เลือกซื้อตามรหัสสินค้าในแบรนด์ PRINTTECH ซึ่งจะมีน้ำหมึกหลายร้อยรหัสสินค้าให้เลือกใช้และจะมีน้ำหมึกรหัสใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่มีอยู่ในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย)

         การเลือกซื้อน้ำหมึกตามแบรนด์สินค้าในแบบที่ 1 สะดวกสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาทดสอบน้ำหมึกกับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ๆ โดยในแต่ละครั้งที่สั่งซื้อ ส่วนผสมทางเคมีในน้ำหมึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับกับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ให้มากรุ่นยิ่งขึ้น และอาจมีผลทำให้เฉดสีและคุณภาพเปลี่ยนไปจากเดิมสำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น แต่ยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้ดี

         การเลือกซื้อน้ำหมึกตามรหัสสินค้าในแบบที่ 2 ลูกค้าจะได้น้ำหมึกตัวเดิมตามรหัสสินค้าที่สั่งทุกครั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจนกว่าจะมีการยกเลิกรหัสสินค้าดังกล่าว ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องการใช้น้ำหมึกแบบเดิมตลอด

         หากมีการเปลี่ยนแปลงในตัวสินค้า ทางบริษัทจะแจ้งรายการอัพเกรดน้ำหมึกผ่านทางหน้าเวปไซต์ ทั้งนี้ในการอัพเกรดน้ำหมึกนั้น มีความจำเป็นเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่จะมีเข้ามา และเพื่อคุณภาพสูงสุด ท่านควรตรวจสอบการอัพเกรดก่อนการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป