ขายส่งหมึกเติม ink jet ปริ้นเตอร์ติดตั้งแท็งค์ ink tank  jp jet

เพื่อให้ท่านลูกค้าได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ น้ำหมึก INK JET ทุกแบรนด์สินค้าที่ทางบริษัทมีจำหน่าย จะมีการอัพเกรดสินค้าเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่อยู่เสมอ และจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเวปไซต์ ซึ่งท่านสามารถดูรายการแจ้งอัพเกรดสินค้าย้อนหลังได้ที่   http://www.printtech.in.th/product/upgrade.html

Search your product      Google    PrintTech
 
  ข้อมูลสินค้าน้ำหมึก Printtech

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
CBN 500 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE ทั่วไป (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
CBN 600 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 5 - 15 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
CBN 700 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE หัวพ่นความละเอียดสูง (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
CBN 1000/50 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
CBN 1000 D
CANON
BLACK
รองรับกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง ระบบ PIEZO ELECTRIC
CC 500 D
CANON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
CC 550 D
CANON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
CC 700 D
CANON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 20 - 30 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
CCU 400 D
CANON
CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
CCU 1000 D
CANON
CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
CM 550 D
CANON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
CM 600 D
CANON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
CM 700 D
CANON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 20 - 30 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
CMU 400 D
CANON
MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
CMU 1000 D
CANON
MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
CYU 400 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
CYU 450 D
CANON
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
CYU 500 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
CYU 700 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน20  - 30 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
CYU 1000 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
CLC 950 D
CANON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
CLCU 600 D
CANON
LIGHT CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 %
CLCU 700 D
CANON
LIGHT CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
CLM 950 D
CANON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
CLMU 600 D
CANON
LIGHT MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 %
CLMU 700 D
CANON
LIGHT MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
CBNT 500 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE ทั่วไป (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering) ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CBNT 600 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 5 - 15 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CBNT 700 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE หัวพ่นความละเอียดสูง (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering) ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CBNT 1000/50 D
CANON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์แบบ FINE ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CBNT 1000 D
CANON
BLACK
รองรับกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง ระบบ PIEZO ELECTRIC ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CCT 500 D
CANON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CCT 550 D
CANON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CCT 700 D
CANON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 20 - 30 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CCUT 400 D
CANON
CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CCUT 1000 D
CANON
CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CMT 550 D
CANON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CMT 600 D
CANON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CMT 700 D
CANON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 20 - 30 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CMUT 400 D
CANON
MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CMUT 1000 D
CANON
MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CYUT 400 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CYUT 450 D
CANON
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CYUT 500 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CYUT 700 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน20  - 30 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CYUT 1000 D
CANON
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CLCT 950 D
CANON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CLCUT 600 D
CANON
LIGHT CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 % ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CLCUT 700 D
CANON
LIGHT CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CLMT 950 D
CANON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CLMUT 600 D
CANON
LIGHT MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 % ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
CLMUT 700 D
CANON
LIGHT MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank

รหัสมาตรฐานของ CANON ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW

CBNT 700 D
CCT 500 D
CMT 550 D
CYUT 450 D

รหัสมาตรฐานของ CANON ที่ใช้อยู่ปัจจุบันสามารถรองรับเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดหยดหมึกเล็กกว่า 1pl ได้เกือบทุกรุ่น แต่หากจะนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์ที่มีหัวพิมพ์อยู่ที่ตัวเครื่อง ระบบ PIEZO ELECTRIC แนะนำให้ใช้รหัสสินค้าตามรายการด้านล่าง เพราะจะมี solvent ที่รองรับกับระบบหัวพิมพ์ตัวเครื่องของ CANON โดยเฉพาะ

รหัสแนะนำของ CANON

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW
CYAN
MAGENTA
YELLOW

CBNT 1000 D
CCUT 1000 D
CMUT 1000 D
CYUT 1000 D
CCUT 400 D
CMUT 400 D
CYUT 400 D

รหัสสินค้าเบอร์ 400 สำหรับสี (c,m,y,) เฉดสีอาจต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยหากนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่น แต่ก็สามารถปรับตั้งค่าการพิมพ์ที่ตัวเครื่องได้

น้ำหมึก CANON สีดำ (BK) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีหัวพิมพ์แยกกับตลับหมึก ระบบ PIEZO ELECTRIC เช่น CANON รุ่น IP3680 4680 หรือรุ่นเทียบเท่า ควรใช้น้ำหมึกรหัส CBN 1000D, CBNT 1000D

น้ำหมึก CANON สีดำ(bk) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีหัวพิมพ์ติดตลับ(บางรุ่น) ซึ่งเป็นหัวพิมพ์แบบ FINE เช่นตลับหมึกเบอร์ PG-810 หากต้องการเฉดสีเข้มกว่ามาตรฐานให้เลือกใช้น้ำหมึกแบรนด์ PRINTTECH รหัสสินค้า CBN 500D หรือ CBNT 500D(ไม่สามารถใช้งานกับหัวพิมพ์แบบ FINE ที่มีหัวพ่นความละเอียดสูง เช่น ตลับหมึกเบอร์ PG-88 รุ่นเครื่อง E500 หรือรุ่นเทียบเท่า)


รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
EBN 300 D
EPSON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น
EBN 500 D
EPSON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ช่วยถนอมหัวพิมพ์
EBN 1000 D
EPSON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น
EC 500 D
EPSON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
ECU 400 D
EPSON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น
ECU 1000 D
EPSON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น
EM 550 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
EM 700 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์
EMU 400 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น
EMU 1000 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น
EYU 400 D
EPSON
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น
EYU 1000 D
EPSON
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น
ELC 950 D
EPSON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
ELCU 600 D
EPSON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 %
ELCU 700 D
EPSON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น
ELM 950 D
EPSON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
ELMU 600 D
EPSON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 %
ELMU 700 D
EPSON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
EBNT 300 D
EPSON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EBNT 500 D
EPSON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EBNT 1000 D
EPSON
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ECT 500 D
EPSON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ECUT 400 D
EPSON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ECUT 1000 D
EPSON
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EMT 550 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EMT 700 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีต่ำกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % ช่วยถนอมหัวพิมพ์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EMUT 400 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EMUT 1000 D
EPSON
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EYUT 400 D
EPSON
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
EYUT 1000 D
EPSON
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่นได้อย่างดี เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องเครื่องพิมพ์บาทรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ELCT 950 D
EPSON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ELCUT 600 D
EPSON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 % ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ELCUT 700 D
EPSON
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ELMT 950 D
EPSON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ELMUT 600 D
EPSON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 5 - 10 % ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
ELMUT 700 D
EPSON
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป และ หัวพิมพ์ micro piezo ทุกรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank

รหัสมาตรฐานของ EPSON ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW
LIGHT CYAN
LIGHT MAGENTA

EBNT 500 D
ECUT 400 D
EMUT 400 D
EYUT 400 D
ELCUT 700 D
ELMUT 700 D

รหัสมาตรฐานของ EPSON ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน สามารถรองรับหัวพิมพ์ MICRO PIEZO ของ EPSON ได้ทุกรุ่น แต่หากต้องการนำไปใช้กับ EPSON รุ่นใหญ่ ๆ เช่น T30 T60 ฯลฯ แนะนำให้ใช้รหัสสินค้าตามรายการด้านล่าง เพราะจะมี solvent ที่รองรับกับระบบหัวพิมพ์ของ EPSON โดยเฉพาะ และเฉดสีจะเข้มกว่าประมาณ 5 - 10% แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ด้วย ซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนกับเครื่องพิมพ์รุ่นใหญ่ ๆ ในการใช้งานต่อเนื่อง

รหัสแนะนำของ EPSON

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW
LIGHT CYAN
LIGHT MAGENTA

EBNT 1000 D
ECUT 1000 D
EMUT 1000 D
EYUT 1000 D
ELCUT 600 D
ELMUT 600 Dรหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
HBN 500 D
HP
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
HBN 700 D
HP
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง
HBN 1000/50 D
HP
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
HBN 1000 D
HP
BLACK
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
HC 350 D
HP
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
HC 1000 D
HP
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
HCU 1000 D
HP
CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
HM 350 D
HP
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
HM 1000 D
HP
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 %
HMU 1000 D
HP
MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
HYU 350 D
HP
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
HYU 1000 D
HP
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
HLC 950 D
HP
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
HLCU 700 D
HP
LIGHT CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน
HLM 950 D
HP
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
HLMU 700 D
HP
LIGHT MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
HBNT 500 D
HP
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HBNT 700 D
HP
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไปหรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง์ ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HBNT 1000/50 D
HP
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่นใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HBNT 1000 D
HP
BLACK
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HCT 350 D
HP
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HCT 1000 D
HP
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่นใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HCUT 1000 D
HP
CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HMT 350 D
HP
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HMT 1000 D
HP
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 10 - 15 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่นใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HMUT 1000 D
HP
MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HYUT 350 D
HP
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HYUT 1000 D
HP
YELLOW
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HLCT 950 D
HP
LIGHT CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HLCUT 700 D
HP
LIGHT CYAN
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HLMT 950 D
HP
LIGHT MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
HLMUT 700 D
HP
LIGHT MAGENTA
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ตัวเครื่อง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank

รหัสมาตรฐานของ HP ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW

HBNT 700 D
HCT 350 D
HMT 350 D
HYUT 350 D

น้ำหมึก HP สีดำ(BK) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีหัวพิมพ์ติดตลับ หากต้องการเฉดสีเข้มกว่ามาตรฐานให้เลือกใช้น้ำหมึกแบรนด์ PRINTTECH รหัสสินค้า HBN 500D หรือ HBNT 500D
รหัสมาตรฐานของ HP ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน สามารถรองรับหัวพิมพ์รุ่นปัจจุบันได้ทุกรุ่น แต่หากใช้งานต่อเนื่องหรือใช้งานกับเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูงแนะนำให้ใช้รหัสสินค้า ดังนี้

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW

HBNT 1000 D
HCUT 1000 D
HMUT 1000 D
HYUT 1000 Dรหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
BBN 300 D
BROTHER
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
BBN 1000 D
BROTHER
BLACK
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นความละเอียดสูง
BC 550 D
BROTHER
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
BCU 400 D
BROTHER
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีมาตรฐาน
BCU 1000 D
BROTHER
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
BM 550 D
BROTHER
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
BMU 400 D
BROTHER
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีมาตรฐาน
BMU 1000/20 D
BROTHER
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น
BYU 400 D
BROTHER
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีมาตรฐาน
BYU 1000 D
BROTHER
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
BBNT 300 D
BROTHER
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BBNT 1000 D
BROTHER
BLACK
ใช้ได้ดีกับหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นความละเอียดสูง ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BCT 550 D
BROTHER
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BCUT 400 D
BROTHER
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BCUT 1000 D
BROTHER
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BMT 550 D
BROTHER
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BMUT 400 D
BROTHER
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BMUT 1000/20 D
BROTHER
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BYUT 400 D
BROTHER
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีมาตรฐาน ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
BYUT 1000 D
BROTHER
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ที่มีหัวพ่นหมึกความละเอียดสูง เฉดสีเข้มกว่ามาตรฐาน 15 - 20 % สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank

รหัสมาตรฐานของ BROTHER ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW

BBNT 300 D
BCUT 400 D
BMUT 400 D
BYUT 400 D

รหัสมาตรฐานของ BROTHER ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน สามารถรองรับหัวพิมพ์รุ่นปัจจุบันได้ทุกรุ่น แต่หากใช้งานต่อเนื่องแนะนำใช้ใช้รหัสสินค้า ดังนี้

BLACK
CYAN
MAGENTA
YELLOW

BBNT 1000 D
BCUT 1000 D
BMUT 1000/20 D
BYUT 1000 Dรหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
LXBN 600 D
LEXMARK
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
LXC 350 D
LEXMARK
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
LXCU 1000 D
LEXMARK
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ตัวเครื่อง
LXM 350 D
LEXMARK
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
LXMU 1000 D
LEXMARK
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ตัวเครื่อง
LXYU 350 D
LEXMARK
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป
LXYU 1000 D
LEXMARK
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
LXBNT 600 D
LEXMARK
BLACK
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
LXCT 350 D
LEXMARK
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
LXCUT 1000 D
LEXMARK
CYAN
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ตัวเครื่อง ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
LXMT 350 D
LEXMARK
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
LXMUT 1000 D
LEXMARK
MAGENTA
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ตัวเครื่อง ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
LXYUT 350 D
LEXMARK
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank
LXYUT 1000 D
LEXMARK
YELLOW
รองรับหัวพิมพ์ทั่วไป หรือหัวพิมพ์ตัวเครื่อง ใช้ได้ดีกับระบบ ink tank

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
MBN 500 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
BLACK
น้ำหมึกเกรดรวมใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MCU 400 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
CYAN
น้ำหมึกเกรดรวมใช้ได้กับเครื่องพิมพ้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MMU 400 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
MAGENTA
น้ำหมึกเกรดรวมใช้ได้กับเครื่องพิมพ้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MYU 400 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
YELLOW
น้ำหมึกเกรดรวมใช้ได้กับเครื่องพิมพ้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MLCU 700 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
LIGHT CYAN
น้ำหมึกเกรดรวมใช้ได้กับเครื่องพิมพ้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MLMU 700 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
LIGHT MAGENTA
น้ำหมึกเกรดรวมใช้ได้กับเครื่องพิมพ้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

รหัสสินค้า
ปริ้นเตอร์ที่รองรับ
สี
ข้อมูลทางเทคนิค
MBNT 500 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
BLACK
น้ำหมึกเกรดรวมใช้กับเครื่องพิมพ์ติดตั้ง ink tank ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MCUT 400 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
CYAN
น้ำหมึกเกรดรวมใช้กับเครื่องพิมพ์ติดตั้ง ink tank ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MMUT 400 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
MAGENTA
น้ำหมึกเกรดรวมใช้กับเครื่องพิมพ์ติดตั้ง ink tank ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MYUT 400 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
YELLOW
น้ำหมึกเกรดรวมใช้กับเครื่องพิมพ์ติดตั้ง ink tank ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MLCUT 700 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
LIGHT CYAN
น้ำหมึกเกรดรวมใช้กับเครื่องพิมพ์ติดตั้ง ink tank ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
MLMUT 700 D
ปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ
LIGHT MAGENTA
น้ำหมึกเกรดรวมใช้กับเครื่องพิมพ์ติดตั้ง ink tank ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

 

  ข้อแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสสินค้า T เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ติดตั้งระบบอิ้งค์แท้งค์ เพราะมีส่วนผสมพิเศษ ทำให้น้ำหมึกไหลผ่านหัวพิมพ์และฟองน้ำได้ดี ไม่ทำปฏิกิริยากับฟองน้ำในตลับ ทำให้ฟองน้ำไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ติดตั้งระบบอิ้งค์แท้งค์ได้เป็นอย่างดี
  • หากนำผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสสินค้า T มาฉีดเติมใส่ตลับหมึกที่ไม่ได้ติดตั้งระบบอิ้งค์แท้งค์ อาจส่งผลให้น้ำหมึกไหลเยิ้มที่หัวพิมพ์ได้ง่าย แนะนำให้เติมในปริมาณ 50% ของตลับหมึกเท่านั้น
  • หากนำน้ำหมึกที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพีที่มีหัวพ่นความละเอียดสูง มาใช้กับเครื่องพิมพ์ทั่วไป ระดับเฉดสีจะต่ำกว่ามาตรฐานประมาณ 15 - 20 % และอาจส่งผลให้น้ำหมึกไหลเยิ้มที่หัวพิมพ์ได้ แต่จะไม่มีผลกระทบกับหัวพิมพ์ในระยะยาว
  • ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับยี่ห้อเครื่องพิมพ์
  • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ข้ามยี่ห้อเพื่อทดแทนกัน เพราะอาจส่งผลให้หัวพิมพ์เสียหายทันทีสำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น

 

 

 

 

 

 

 
 
โปรโมชั่น
ปริ้นเตอร์ติดตั้งแท้งค์ราคาโดน ๆ
ติดตั้งแท้งค์ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น
รายละเอียดขายส่ง
ink refill
tank&accessories
printer + tank
โปรโมชั่น
FAQ
วิธีการสั่งซื้อ
 
ติดต่อเราผ่านทาง facebook

© Copyright All rights reserved http://www.printtech.in.th
PRINTTECH 24/24 Moo7, Soi Krungthep-Non 12, Krungthep-Non Road, Nonthaburi 11000
e-mail: info@printtech.in.th, japangroup@hotmail.com Tel. & Fax. + 66 (0) 2 965 - 0699