น้ำหมึก Eco One
ราคาปลีก
100 ซีซี 80 บาท
500 ซีซี 290 บาท
1000 ซีซี 490 บาท


สั่งซื้อไปจำหน่าย
ติดต่อขอราคาส่งกับฝ่ายขาย
โทร. 02-965-0699

ปัจจุบันระบบหัวพิมพ์รุ่นใหม่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หากท่านไม่ได้ซื้อน้ำหมึกจากผู้ที่นำเข้าโดยตรง หรือนำมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต จะไม่มีน้ำหมึกให้ท่านเลือกใช้เฉพาะ และอาจไม่ทราบถึงปัญหาดังกล่าว เราใช้น้ำหมึกเพื่อผลิตตลับ cartridge เป็นหลัก และบางส่วนก็นำน้ำหมึกมาติดตั้งระบบอิ้งค์แท้งค์ เราจึงรู้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี น้ำหมึกทั่วไปในท้องตลาดจะไม่แยกรุ่นเครื่องพิมพ์ หรือระบบหัวพิมพ์ แต่แยกแค่ยี่ห้อเครื่องพิมพ์ หากนำมาใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ๆ อาจส่งผลกระทบกับหัวพิมพ์ในระยะยาวหรืออาจเห็นผลทันทีกับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ดังนั้นทางบริษัทจึงจำเป็นต้อง แจ้งและแยกรหัสน้ำหมึกเพื่อให้ท่านลูกค้าได้น้ำหมึกที่รองรับกับหัวพิมพ์ได้มากที่สุด น้ำหมึกทุกแบรนด์และทุกหรัสสินค้าที่ทางบริษัทมีจำหน่าย ได้ผ่านการทดสอบกับเครื่องพิมพ์รุ่นปัจจุบันทุกรุ่นมาเป็นอย่างดีแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่อหัวพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและอายุการใช้งานของหัวพิมพ์เป็นหลัก และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับลูกค้าขายส่งที่สั่งซื้อน้ำหมึกทุกแบรนด์ ท่านสามารถดูวันที่ในการอัพเดทล่าสุดจากหน้าประกาศนี้ เพื่อเปรียบเทียบกับใบเสนอราคาของท่าน เนื่องจากน้ำหมึกทุกแบรนด์จะมีการเพิ่มและปรับเปลี่นรหัสสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สะดวกในการแจ้งอัพเดทผ่านหน้าเวปไซค์ หากท่านต้องการรายการสินค้าอัพเดทล่าสุด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง e mail: info@printtech.in.th, japangroup@hotmail.com

ใบเสนอราคาอัพเดทล่าสุด 29/09/56

Dealer ที่สั่งซื้อน้ำหมึกในแบรนด์ของทางบริษัทเพื่อนำไปจำหน่าย และDealer ที่สั่งซื้อน้ำหมึกโดยทำเป็นแบรนด์ของท่านเอง หากฉลากยังเป็นรูปแบบเก่า ซึ่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ สคบ กำหนด ท่านสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลในฉลาก หรือติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์(ฉลาก สคบ) ได้กับทางบริษัท